Lucernehaven og Solsikkehaven

Lucernehaven og Solsikkehaven er et forsøgs- og demonstrationsprojekt for Arbejdernes Andels Boligforening i Vonsild, Kolding. Projektet undersøger alternative isoleringsmaterialers muligheder og begrænsninger. Der er bygget 20 almennyttige boliger af 95 m2 udført som rækkehuse – i alt 1.900 m2.

Projektet er gennemført med støtte fra Energistyrelsens ”Udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering”.

Boligerne er placeret indbyrdes, så husrækkerne følger terrænets form. Haverne er udformet åbne med mere private arealer tæt på boligen. Stuerne er gennemlyste med solindfald fra syd og udsigt til åbne marker mod nord. Udhuset kan udvides med carport indenfor samme design, hvormed der opnås en visuel ro med variationer. Fokus i opførelsesprocessen lå på at indsamle erfaringer med håndtering af hamp som isoleringsmateriale som alternativ til de energikrævende og hudirriterende mineraluldsmaterialer. Det viste sig at håndteringen var besværliggjort af hampefibrenes sejhed, der krævede ekstremt skarpe knive og godt håndelag i tilpasningsopgaverne. Det viste sig at blive tidskrævende.


Kontaktperson
Rikke Thohøj Martinusen


Lucernehaven og Solsikkehaven

Lucernehaven og Solsikkehaven er et forsøgs- og demonstrationsprojekt for Arbejdernes Andels Boligforening i Vonsild, Kolding. Projektet undersøger alternative isoleringsmaterialers muligheder og begrænsninger. Der er bygget 20 almennyttige boliger af 95 m2 udført som rækkehuse – i alt 1.900 m2.

Projektet er gennemført med støtte fra Energistyrelsens ”Udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering”.

Boligerne er placeret indbyrdes, så husrækkerne følger terrænets form. Haverne er udformet åbne med mere private arealer tæt på boligen. Stuerne er gennemlyste med solindfald fra syd og udsigt til åbne marker mod nord. Udhuset kan udvides med carport indenfor samme design, hvormed der opnås en visuel ro med variationer. Fokus i opførelsesprocessen lå på at indsamle erfaringer med håndtering af hamp som isoleringsmateriale som alternativ til de energikrævende og hudirriterende mineraluldsmaterialer. Det viste sig at håndteringen var besværliggjort af hampefibrenes sejhed, der krævede ekstremt skarpe knive og godt håndelag i tilpasningsopgaverne. Det viste sig at blive tidskrævende.


Kontaktperson
Rikke Thohøj Martinusen
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Wildersgade 51
1408 København K
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gavene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Wildersgade 51
1408 København K
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gavene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Wildersgade 51
1408 København K
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into