Brødremenighedens Kirke

Historie:
I byens første år blev Brødremenighedens gudstjeneste holdt i huset Lindegade 17, opført i 1773 som det første hus i Christiansfeld. Brødremenigheden, der ved byens grundlæggelse kun indbefattede 22 personer, havde dog allerede planer om at bygge en større menighedsbygning, der skulle placeres centralt i byen.
Brødremenighedens kirke, også kaldet Salshuset, stod derfor allerede klar i 1777 og kunne rumme 500 mennesker. Men allerede i 1796 måtte kirken udvides med to sidefløje for at kunne rumme den voksende menighed, der strakte sig langt ud over Christiansfelds bygrænse.
Kirken er opført i de traditionelle gule flensborgsten fra Holnæs på sydsiden af Flensborg Fjord samt fra Kollund og Egernsund. Salshuset er opbygget i herre-gårdsstil, hvor kirken er et ”herskabshus” med sort tag beliggende i centrum og med Jesus som øverste herre i byen. Dette er årsagen til, at Salshuset, i modsætning til de øvrige historiske huse i Christiansfeld, er den eneste historiske bygning med sorte teglsten.

Indretning:
Salshuset er tænkt som en fælles-skabssal, hvor der ikke er forskel på gejstlig og menigmand. Brødremenigheden anser derfor heller ikke kirken for at være hellig i sig selv. Helligdommen er derimod i menneskene, og Gud bor i hjerterne.
Indretningen er præget af enkelhed. Det store rum er holdt helt i hvidt, uden alter, døbefont og billeder.
Kirkesalen er desuden Danmarks største uden bærende søjler. Der er ingen prædikestol, idet præsten og menigheden er lige. Præsten sidder kun lidt forhøjet i forhold til menigheden af praktiske grunde.

Restaureringen 2016
Allerede i 2002 påbegyndtes det omfattende restaureringsarbejde af Christiansfelds historiske bygninger og gader. Dengang var det ikke med det formål at få Christiansfeld på UNESCO’s verdensarvsliste. Men det blev det! I 2013 opstod ønsket om, at UNE-SCO skulle få øjnene op for det unikke ved Christiansfeld - det lykkedes i 2015, hvor Christiansfeld blev udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv. Restaureringsarbejdet blev dog stadig ikke færdigt, og i 2016 kom turen til Brødremenighedens kirke, Salshuset.
Den 1. april 2016 lukkede Brødremenighedens kirke således, at et anseeligt restaureringsarbejde kunne påbegynde. Ved restaureringen i 1973, valgte maleren at pensle plastikmaling ud over de gamle kalkede vægge og lofter. Men den går ikke på gamle fredede bygninger. Derfor skal plastikmalingen nu fjernes og kalkes på ny således, at kirken kan blive bragt tilbage til sin oprindelige stand. Restaureringen er finansieret af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Brødremenigheden. Mens restaureringen af kirken finder sted, er orglet sendt til restaurering ved orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i Aabenraa, finansieret af Wroblewski Fonden.


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Adresse
Kirkepladsen 6070 Christiansfeld
ROLLE
Totalrådgiver
Omfang
1500 m2
Anlægssum
5,3 mill. + 2,7 mill. til orgel
Status
Afsluttet 2016
Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Download pdf
pdf
Linkedin
Del
Facebook
Del


Brødremenighedens Kirke

Historie:
I byens første år blev Brødremenighedens gudstjeneste holdt i huset Lindegade 17, opført i 1773 som det første hus i Christiansfeld. Brødremenigheden, der ved byens grundlæggelse kun indbefattede 22 personer, havde dog allerede planer om at bygge en større menighedsbygning, der skulle placeres centralt i byen.
Brødremenighedens kirke, også kaldet Salshuset, stod derfor allerede klar i 1777 og kunne rumme 500 mennesker. Men allerede i 1796 måtte kirken udvides med to sidefløje for at kunne rumme den voksende menighed, der strakte sig langt ud over Christiansfelds bygrænse.
Kirken er opført i de traditionelle gule flensborgsten fra Holnæs på sydsiden af Flensborg Fjord samt fra Kollund og Egernsund. Salshuset er opbygget i herre-gårdsstil, hvor kirken er et ”herskabshus” med sort tag beliggende i centrum og med Jesus som øverste herre i byen. Dette er årsagen til, at Salshuset, i modsætning til de øvrige historiske huse i Christiansfeld, er den eneste historiske bygning med sorte teglsten.

Indretning:
Salshuset er tænkt som en fælles-skabssal, hvor der ikke er forskel på gejstlig og menigmand. Brødremenigheden anser derfor heller ikke kirken for at være hellig i sig selv. Helligdommen er derimod i menneskene, og Gud bor i hjerterne.
Indretningen er præget af enkelhed. Det store rum er holdt helt i hvidt, uden alter, døbefont og billeder.
Kirkesalen er desuden Danmarks største uden bærende søjler. Der er ingen prædikestol, idet præsten og menigheden er lige. Præsten sidder kun lidt forhøjet i forhold til menigheden af praktiske grunde.

Restaureringen 2016
Allerede i 2002 påbegyndtes det omfattende restaureringsarbejde af Christiansfelds historiske bygninger og gader. Dengang var det ikke med det formål at få Christiansfeld på UNESCO’s verdensarvsliste. Men det blev det! I 2013 opstod ønsket om, at UNE-SCO skulle få øjnene op for det unikke ved Christiansfeld - det lykkedes i 2015, hvor Christiansfeld blev udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv. Restaureringsarbejdet blev dog stadig ikke færdigt, og i 2016 kom turen til Brødremenighedens kirke, Salshuset.
Den 1. april 2016 lukkede Brødremenighedens kirke således, at et anseeligt restaureringsarbejde kunne påbegynde. Ved restaureringen i 1973, valgte maleren at pensle plastikmaling ud over de gamle kalkede vægge og lofter. Men den går ikke på gamle fredede bygninger. Derfor skal plastikmalingen nu fjernes og kalkes på ny således, at kirken kan blive bragt tilbage til sin oprindelige stand. Restaureringen er finansieret af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Brødremenigheden. Mens restaureringen af kirken finder sted, er orglet sendt til restaurering ved orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i Aabenraa, finansieret af Wroblewski Fonden.


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Kirkepladsen 6070 Christiansfeld
Entrepriseform
Totalentreprise
Omfang
1500 m2
Anlægssum
5,3 mill. + 2,7 mill. til orgel
Status
Afsluttet 2016
Kontaktperson
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Download pdf
Linkedin
Del
Facebook
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Kong Georgs Vej 37A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208


CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gavene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Kong Georgs Vej 37A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gavene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
kongensgade 31b
5000 odense c
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
COPENHAGEN
mejeriet copenhagen
Kong Georgs Vej 37A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into