Turbinebygning Kolding

Blue Kolding er den virksomhed, der har ansvaret for håndtering af Spildevand i Kolding Kommune. De seneste år har Blue Kolding – det tidligere Kolding Spildevand – flyttet fokus fra at håndtere spildevand, til i højere grad at være en virksomhed, der konverterer spildevand til en ressource. I denne proces gennemførte Tegnestuen Mejeriet i 2015, med Blue Kolding som aktiv samarbejdspartner, opførelsen af 83 ungdomsboliger på Skamlingvejen, som er 100% opvarmet af urenset spildevand. Når byens 11 mia. liter spildevand forlader den endelige rensning i spildevandsanlægget i Agtrup, løber det 5,5km i rørledningen med et fald på 35m inden det når Lille Bælt. Dette, og i forlænge af ungdomsboligprojektet, førte til ideen om at lade vandet passere en turbine, og dermed genere energi.

Byggegrundens placering i Stenderup Skovene var en udfordring da byggetilladelser i dette område er svære at opnå. Derudover lå grunden 50m fra Lille Bælt hvor strandbyggelinjen ligger 300m fra vandkanten. Placeringen i et følsomt miljø førte til idéen om at skjule bygningen under en stak træstammer, svarende til dem der ligger utallige af i skoven i forvejen. Det eneste synlige element er indgangsdøren, som sidder tilbagetrukket i en dyb CorTen ramme. Projektet er designet så den falder i ét med naturen, hvilket har ført til en miljøvenlig funktion i en indpakning, som ikke fremkalder nogen form for visuel støj. Turbinen selv er placeret i en betonkasse, hvis gulvniveau er sænket 1,5 meter under skovbunden.

Turbinebygningen i Stenderup Skovene åbnede i 2019, og producerer 600.000 kWh om året, hvilket svarer til cirka 150 enfamiliehuses årlige forbrug. Den arkitektoniske ide har givetvis været med til at hjælpe projektet igennem de forskellige instanser, da det var tydeligt, at byggeriets aftryk på landskabet ville være minimal.

Turbinebygningen har modtaget hædrende omtale af Kolding Kommune i 2020:
"....bygningen, som rummer teknikken til anlægget, er også næsten usynlig, eller i hvert fald tilpasset sine omgivelser i så høj grad, at man faktisk godt kan overse den. Teknikbygningen er opført med stor respekt for skoven og viser, at man godt kan gøre sig umage selvom der ”bare” er tale om et teknisk anlæg langt ude i skoven."
Entreprenør
Årsleff
Rolle
Arkitekt
Adresse
Stenderup Skovene, Kolding
Kontaktperson
Bo Rattenborg
Ingeniør
EnviDan
Kategori
Erhverv og teknik
Fotograf
Tina Liv
Øvrige rådgivere
Kryger
Download pdf
pdf
Entreprenør
Årsleff
Rolle
Arkitekt
Adresse
Stenderup Skovene, Kolding
Kontaktperson
Bo Rattenborg
Ingeniør
EnviDan
Kategori
Erhverv og teknik
Fotograf
Tina Liv
Øvrige rådgivere
Kryger
Download pdf
pdf
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208


CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into