Haderslev Kommune

Følgende arbejde er udført for Haderslev Kommune:

SAVE-registreringer
Tegnestuen Mejeriet har udviklet en metode til rationel gennemgang og registrering.
Klient: Haderslev Kommune (m.fl.)

2022


Lokalplan 10-55
Boligområde ved Teaterstien, Gartnerigrunden, Haderslev
Omfang: ca 59 boliger, 6140 m² etageareal , samt udførelse af miljøvurdering.
Klient: CAWO Byg, Haderslev

2021


Favrdalsskolen
Omfang: Energirenovering og revitalisering af faglokaler.
Klient: Haderslev Kommune

Hjorteboskolen
Omfang: Energirenovering og revitalisering af faglokaler.
Klient: Haderslev Kommune

Sct. Severin Skole
Omfang: Vinduesistandsættelse
Klient: Haderslev Kommune

Bebyggelsesplan
Omfang: Bebyggelsesplaner i kommunale udstykninger.
Klient: Haderslev Kommune

Kommuneplan Tema, Strategisk planlægning for landsbyer og omdannelseslandsbyer
Kommissorium: Identifikation af det politiske råderum. Oplæg til tilgangsmuligheder ifm. temamøde for politikere. Tilrettelæggelse af storyboard for baggrundsrapport, layout, indhold i form at tekster, diagrammer, piktogrammer, kort, fotos. Data udleveres af GIS-afdelingen. Udarbejdet i internt samarbejde med juniorarkitekt med ansvar for layoutarbejdet.
Klient:

Pixibog om ændringer i 2021-kommuneplanens plan-temaer
Omfang: Layout, storyboard, vignetter og kort. Tekster tilsendt fra planteam.
Klient:

2020


Lokalplan 10-37
Boligområde ved Fredsted, Haderslev.
Klient: Haderslev Kommune.
Omfang: Forslag til bebyggelsesplan. Miljøredegørelse for temaet ’Bevaringsværdige landskaber’. Lokalplan.
Underrådgiver: Sweco
Sideordnet rådgiver: Rambøll
LINK

Lokalplan 10-45
Bevarende lokalplan for Aastrupvej vest og Marielystvej, Haderslev.
Omfang: Dele af den interne kommunale proces inkluderet: Dagsorden til forslagets fremlæggelse for UPM og byråd, kategorisering og besvarelse af høringsindlæg.
Klient:
LINK

Lokalplan 18-3
Rekreativt område – Vikær Camping, Diernæs Strand.
Omfang: ”Kommunal planlægger” med ledelse af den interne kommunale proces og anden arkitekt som rådgiver for klient.

2018


Visionsplan og masterplan
Visionsplan og masterplan for Vojens
Omfang: Tilrettelæggelse og facilitering af proces med workshops og udarbejdelse af masterplanen med inddragelse af arbejdsgruppe med borgere.
Klient: Haderslev Kommune

Lokalplan 10-33
Boligområde Erlevhøj, ved Erlevvej, Haderslev.
Omfang: Udarbejdelse af boligbebyggelsesplan og efterfølgende lokalplangrundlag og lokalplan - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Haderslev Kommune for privat grundejer.
Rolle: Totalrådgivning
Underrådgiver: Sweco
LINK

Lokalplan 10-35
Boligområde ved Ejsbølsvinget etape 2, Haderslev.
Omfang: Udarbejdelse af boligbebyggelsesplan og efterfølgende lokalplan - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Privat grundejer
LINK

Lokalplan 22-5
Rekreativt område Gammelbro Camping, Årøsund.
Omfang: Udarbejdelse af udvidelsesplan for campingplads og efterfølgende lokalplan for privat grundejer - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Gammelbro Camping
LINK

2017


Masterplan for Vojens Midtby
Omfang: Brugerinddragende proces med ca. 50 deltagere. Emnet var trukket ud af visionsplanen til nærmere gennemarbejdning.
Klient: Forum Vojens

Lokalplan 12-8
Område til offentlige formål ved Stadionvej, Gram.
Lokalplan for bibliotek-og fritidscenter.
Omfang: Udarbejdelse af lokalplanforslag for bygherrerådgiver - i Haderslev kommunes set-up
Klient: Haderslev Kommune.
LINK

Lokalplan 20-6
Boligområde ved Færgevej, Årøsund. 2017
Omfang: Lokalplan. Udarbejdelse af boligbebyggelsesplan - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Åhuse.
LINK

2016


Lokalplan 10-30
Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev.
Omfang: Udarbejdelse af lokalplanforslag - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Haderslev Kommune.
LINK

2015


Arkitekturstrategi
Arkitekturstrategi i Haderslev Kommune.
Omfang: Konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Arkitekturstrategi.
Klient: Haderslev Kommune

Visionsplan for Vojens
Omfang: Brugerinddragende proces med deltagelse af ca. 160 borgere. Workshops identificerede potentialer for udvikling i Vojens.
Klient: Haderslev Kommune

Lokalplan 10-19
Boligområde ved Erlev Bjerge, Haderslev.
Udarbejdelse af bebyggelsesplan og efterfølgende lokalplan - i Haderslev Kommunes set-up.
Klient: Privat grundejer.
LINK

2012


Lokalplan 10-10
Boligområde ved Viggo Carstensens Vej, Haderslev.
Omfang: Udarbejdelse af kommunal udstykning af nyt boligområde for enfamiliehuse og klyngehuse samt kortmateriale og vignetter. Kommunen udarbejdede lokalplanen.
Klient: Haderslev Kommune
LINK

Lokalplan 10-15
Boligområde ved Aabenraavej, Haderslev.
Omfang: Udarbejdelse af bebyggelsesplan, boligtyper, lokalplangrundlag og lokalplan.
Klient: Boligselskab
LINK
Bygherre
Haderslev Kommune
Kontaktperson
Rikke Martinusen
Kategori
Lokalplaner
Fotograf
Tina Liv og Tegnestuen Mejeriet
Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet A/S
Bygherre
Haderslev Kommune
Kontaktperson
Rikke Martinusen
Kategori
Lokalplaner
Fotograf
Tina Liv og Tegnestuen Mejeriet
Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet A/S
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208


CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into