Lunderskov Multicenter

Ønsket om etablering af en multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen, har udviklet sig til ønsket om etablering af et Multicenter, som også involverer det tidligere kommunekontor, hvor blandt andet biblioteket i dag har til huse.

DGI Lokaludvikling har i januar 2018 afleveret en rapport, som konkretiserer de mange forskellige synspunkter i diverse interessegrupper, og som blandt flere konklusioner peger på det fornuftige i at arbejde med sammenkædningen af mange forskelligartede aktiviteter, som tilsammen vil kunne skabe gode synergier.

Vi har set det som vores opgave, at skabe rammer til udfyldelse, at trække flest mulige aktiviteter ud i lyset, at skabe forbindelse mellem aktiviteter, og skabe et bindeled, der fungerer som det nye sociale rum.

En forudsætning for, at Lunderskov Multicenter lykkes som ramme omkring en bred vifte af aktiviteter er, at der sker en interaktion mellem alle brugerne, og at foyeren fungerer som motor i denne proces.
Det har ikke været et ønske, at indretning af de enkelte aktiviteter lægges fast på dette niveau, men snarere at angive nogle mulige placeringer som senere bearbejdes. Placering af den nye multihal, biblioteket og køkkenet anses dog som værende væsentlige for sammenhængskraften i Multicentret.

I det tidligere kommunekontor kan der etableres fleksible klub- og forsamlingslokaler, og gode mødefaciliteter – alt sammen i tæt kontakt til fællesområdet.

Den nye foyer er hjertet i Multicentret – herfra er der visuel kontakt til tennisbanerne og legepladsen, til multihallen, direkte forbindelse til biblioteket, og plads nok til, at flere aktiviteter kan foregå samtidigt i foyeren. Forpladsen kan supplere multicentrets aktiviteter – åbenheden mellem ude og inde åbner mulighed for torveaktiviteter, med foyeren som bagland.


Bygherre
Lunderskov Multicenter
Status
Skitseprojekt
Kontaktperson
Finn Smidt
Linkedin
Del
Facebook
DelLunderskov Multicenter

Ønsket om etablering af en multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen, har udviklet sig til ønsket om etablering af et Multicenter, som også involverer det tidligere kommunekontor, hvor blandt andet biblioteket i dag har til huse.

DGI Lokaludvikling har i januar 2018 afleveret en rapport, som konkretiserer de mange forskellige synspunkter i diverse interessegrupper, og som blandt flere konklusioner peger på det fornuftige i at arbejde med sammenkædningen af mange forskelligartede aktiviteter, som tilsammen vil kunne skabe gode synergier.

Vi har set det som vores opgave, at skabe rammer til udfyldelse, at trække flest mulige aktiviteter ud i lyset, at skabe forbindelse mellem aktiviteter, og skabe et bindeled, der fungerer som det nye sociale rum.

En forudsætning for, at Lunderskov Multicenter lykkes som ramme omkring en bred vifte af aktiviteter er, at der sker en interaktion mellem alle brugerne, og at foyeren fungerer som motor i denne proces.
Det har ikke været et ønske, at indretning af de enkelte aktiviteter lægges fast på dette niveau, men snarere at angive nogle mulige placeringer som senere bearbejdes. Placering af den nye multihal, biblioteket og køkkenet anses dog som værende væsentlige for sammenhængskraften i Multicentret.

I det tidligere kommunekontor kan der etableres fleksible klub- og forsamlingslokaler, og gode mødefaciliteter – alt sammen i tæt kontakt til fællesområdet.

Den nye foyer er hjertet i Multicentret – herfra er der visuel kontakt til tennisbanerne og legepladsen, til multihallen, direkte forbindelse til biblioteket, og plads nok til, at flere aktiviteter kan foregå samtidigt i foyeren. Forpladsen kan supplere multicentrets aktiviteter – åbenheden mellem ude og inde åbner mulighed for torveaktiviteter, med foyeren som bagland.


Bygherre
Lunderskov Multicenter
Status
Skitseprojekt
Kontaktperson
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into