UC Syd Haderslev

En drømmeopgave med istandsættelse af originale vinduer.

I samarbejde med UC Syd Haderslevs tekniske afdeling har Tegnestuen Mejeriet forestået planlægning af en større vinduesistandsættelse på UC Syds ældre bygningsmasse i Haderslev. Arbejdet bestod i registrering af samtlige vinduer og døre, tilsammen ca. 350 enheder, løsningsforslag og udbud i etaper.

I alt blev 322 vinduer istandsat, og ingen vinduer er blevet udskiftet. Vinduerne er blevet renset ned, dele, der har været rådne, er blevet udskiftet, ødelagt glas er udskiftet, og vinduerne er kittet og malet.

Bevare fremfor at udskifte
For Tegnestuen Mejeriet har det været lidt af en drømmeopogave. I en samtale med Byrummonitor fortæller Steen Thielsen – bygningskonstruktør hos Mejeriet – at det er sjældent, at bygherrer på store renoveringsprojekter selv henvender sig med ønske om bevaring af gamle, originale vinduer, fremfor at de udskiftes med nye termoruder. Ofte går gode materialer til spilde uden grund. Men med UC Syd har der været et fælles afsæt og ønske om at bevare fremfor at udskifte til nyt.

Kim Petri Petersen – leder af bygningsdrift hos UC Syd – uddyber i artiklen i Byrummonitor, at det skyldes omsorg overfor og en forpligtelse til at bevare de bygninger vi har, at vinduerne er blevet renoveret fremfor at blive udskiftet. Renoveringen er sket ud fra en betragtning om, at bygningen fortjener at beholde de originale vinduer. De har et oprindeligt udtryk, og udskifter man dem, betyder det noget for det æstetiske udtryk.

Det giver mening
For Steen Thielsen fra Tegnestuen Mejeriet giver det god mening at istandsætte gamle vinduer. En istandsættelse af et vindue vil typisk være dyrere end at udskifte til et nyt vindue, men med en istandsættelse vil de originale vinduer få en ny levetid på 100 år med vedligeholdelse hvert femte år, mens et nyt vindue kan holde i ca. 30 år. Dvs. ved at udskifte til nyt, udskifter du en oprindelig bygningsdel med et dårligere produkt, som skal udskiftes 3 gange i samme levetid.

På Tegnestuen Mejeriet er vi stolte af at være med til at istandsætte og bevare de bygninger vi har.

Tømrer- og snedkerfirmaet Reinold Jørgensen har stået for at renovere de gamle vinduer.
UC Syd Haderslev med nyrenoverede vinduer

UC Syd Haderslev – detaljer

Adam Oehlenschläger vogter stolt over de renoverede vinduer hos UC Syd Haderslev

Renovering af vinduer UC Syd Haderslev

Detaljer fra arbejdet med renoveringen af vinduerBygherre
UC Syd Haderslev
Adresse
Lembckesvej 3,
6100 Haderslev

Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Kategori
Restaurering
Fotograf
Tegnestuen Mejeriet
Bygherre
UC Syd Haderslev
Adresse
Lembckesvej 3,
6100 Haderslev

Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Kategori
Restaurering
Fotograf
Tegnestuen Mejeriet
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into