Lindegade 26 Christiansfeld

Lindegade 26 er opført 1773 for Brødremenighedens forstander Jonathan Briant.

Lindegade 26 har gennemgået ganske få ombygninger og forandringer gennem tiden, hvorfor denne i dag også fremstår med mange smukke- og historiske detaljer. I den forbindelse kan specielt nævnes trappeforløbet mellem stue- og tagetagen, med alle de tilknyttede detaljer, som f.eks. det dobbelte dørparti i stueetagen, håndlister, knagerækker mv.

Den forestående istandsættelse, måtte således i høj grad handle om, at bevare alle disse detaljer og praktisk talt, være så usynlig som muligt. Arbejdet skulle primært handle om, at forny alle de tekniske installationer, og genoprette de nedslidte dele, som tag, vinduer, gulve osv. Ydermere skulle der foretages en energimæssig optimering, som selvfølgelig handler om, at isolere alle de steder, hvor det er muligt, under hensyntagen til huset, og de bærende bevaringsværdier.

I forbindelse med planlægningsarbejdet, blev der iværksat en lang række undersøgelser, herunder også en farvearkæologisk undersøgelse, som skulle have til formål, at afdække den farvemæssige udvikling gennem tiden. Disse afdækninger, også kaldet ”farvetrapper” er bevaret, dvs. ikke overmalet, og ses den dag i dag
rundt i huset, således vil den interesserede beskuer kun få en ”farvefortælling”
Arbejdet med istandsættelse af Lindegade 26, blev påbegyndt i foråret 2013. Da arbejderne ville blive omfattende, blev det besluttet at helinddække huset, hvilket betyder, at der blev bygget et ”telt” omkring hele huset, således at håndværkerne under optimale forhold kunne arbejde med istandsættelsen. Nedbrydningsarbejdet bliv i værksat og det kunne hurtig konstateres, at tagværk, murremme og etagebjælker var i væsentlig dårligere stand end forventet, tilmed havde indbygningen af et værelse på spidsloftet (over tagetagen) bevirket, at væsentlige bærende komponenter var fjernet eller beskadiget, i en sådan grad at der måtte gøres noget radikalt for at stabilisere huset.
Udbedringen af disse omfattende skader fik naturligvis stor betydning for andre bevaringsværdige dele, som f.eks. stueetagens smukke loftsstuk som måtte repareres og delvis fornyes.

I stueetagens østlige del, udgøres hoved skillevæggen af en svær stolpekonstruktion, der er bræddebeklædt, denne konstruktion savner den dag i dag en historisk forklaring. Et sådant element skal naturligvis bevares, skønt dette teknisk stillede store udfordringer, dels skulle den bære en murstensvæg i tagetagen, og dels var den ikke funderet – så efter en del ”ingeniørakrobatik” (og stædig vedholdenhed fra arkitekten) blev der indlagt et aflastningsprofil over trævæggen, samt støbt et fundament under denne, ingen af disse tiltag er synlige i dag.

Trappeforbindelsen mellem tagetagen og spidsloftet udgøres af en ”sammenstykket” trappe, dvs. angiveligt
en brugt trappe som er tilpasset, eller suppleret efter de givne omstændigheder. Dog er dette så smukt udført, at man umiddelbart foranlediges til at tro, at hele trappen, såvel stueetagen som tagetagen, er samtidigt udført.

Undersøgelser havde vist, at dele af trappen var angrebet af ægte hussvamp, så store dele måtte genskabes på
stedet, dog med genanvendelse af flest mulige dele, så som balustre, håndlister mv.

Som nævnt, har huset gennemgået få ombygninger, der var dog tilføjet en noget mærkværdig kvist, mellem de to oprindelige, og symmetrisk placerede tagkviste mod syd. Denne kvist indeholdt et nyere toilet- og baderum, men skæmmede sydfacade betragteligt. Kvisten blev nedbrudt og toilettet indpasset i tagetagens planløsning, og således har sydfacaden genvundet sit smukke udtryk.

Ud over at taget naturlig vist er omlagt, er der ikke foretaget de store arbejder udvendigt på huset, selvfølgelig er alle dele som vinduer, døre og kviste sat nænsomt i stand.
Den smukke vestgavl er tidligere i historien, blevet delvist overpudset, hvilket ikke understøtter fredningsværdi. Pudsen blev nedhugget, fuger og murværk repareret eller fornyet i nødvendigt omfang, og gavlen har genvundet sit ”majestætiske udtryk”

Juni 2014 står Lindegade 26, klar til genindflytning.
Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Adresse
Lindegade 26,
6070 Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Øvrige rådgivere
C. G. Teknik ApS & BOSSEN & HANSEN A/S
Omfang
300 m2
Status
Afsluttet 2014
Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Linkedin
Del
Facebook
Del
Lindegade 26 Christiansfeld

Lindegade 26 er opført 1773 for Brødremenighedens forstander Jonathan Briant.

Lindegade 26 har gennemgået ganske få ombygninger og forandringer gennem tiden, hvorfor denne i dag også fremstår med mange smukke- og historiske detaljer. I den forbindelse kan specielt nævnes trappeforløbet mellem stue- og tagetagen, med alle de tilknyttede detaljer, som f.eks. det dobbelte dørparti i stueetagen, håndlister, knagerækker mv.

Den forestående istandsættelse, måtte således i høj grad handle om, at bevare alle disse detaljer og praktisk talt, være så usynlig som muligt. Arbejdet skulle primært handle om, at forny alle de tekniske installationer, og genoprette de nedslidte dele, som tag, vinduer, gulve osv. Ydermere skulle der foretages en energimæssig optimering, som selvfølgelig handler om, at isolere alle de steder, hvor det er muligt, under hensyntagen til huset, og de bærende bevaringsværdier.

I forbindelse med planlægningsarbejdet, blev der iværksat en lang række undersøgelser, herunder også en farvearkæologisk undersøgelse, som skulle have til formål, at afdække den farvemæssige udvikling gennem tiden. Disse afdækninger, også kaldet ”farvetrapper” er bevaret, dvs. ikke overmalet, og ses den dag i dag
rundt i huset, således vil den interesserede beskuer kun få en ”farvefortælling”
Arbejdet med istandsættelse af Lindegade 26, blev påbegyndt i foråret 2013. Da arbejderne ville blive omfattende, blev det besluttet at helinddække huset, hvilket betyder, at der blev bygget et ”telt” omkring hele huset, således at håndværkerne under optimale forhold kunne arbejde med istandsættelsen. Nedbrydningsarbejdet bliv i værksat og det kunne hurtig konstateres, at tagværk, murremme og etagebjælker var i væsentlig dårligere stand end forventet, tilmed havde indbygningen af et værelse på spidsloftet (over tagetagen) bevirket, at væsentlige bærende komponenter var fjernet eller beskadiget, i en sådan grad at der måtte gøres noget radikalt for at stabilisere huset.
Udbedringen af disse omfattende skader fik naturligvis stor betydning for andre bevaringsværdige dele, som f.eks. stueetagens smukke loftsstuk som måtte repareres og delvis fornyes.

I stueetagens østlige del, udgøres hoved skillevæggen af en svær stolpekonstruktion, der er bræddebeklædt, denne konstruktion savner den dag i dag en historisk forklaring. Et sådant element skal naturligvis bevares, skønt dette teknisk stillede store udfordringer, dels skulle den bære en murstensvæg i tagetagen, og dels var den ikke funderet – så efter en del ”ingeniørakrobatik” (og stædig vedholdenhed fra arkitekten) blev der indlagt et aflastningsprofil over trævæggen, samt støbt et fundament under denne, ingen af disse tiltag er synlige i dag.

Trappeforbindelsen mellem tagetagen og spidsloftet udgøres af en ”sammenstykket” trappe, dvs. angiveligt
en brugt trappe som er tilpasset, eller suppleret efter de givne omstændigheder. Dog er dette så smukt udført, at man umiddelbart foranlediges til at tro, at hele trappen, såvel stueetagen som tagetagen, er samtidigt udført.

Undersøgelser havde vist, at dele af trappen var angrebet af ægte hussvamp, så store dele måtte genskabes på
stedet, dog med genanvendelse af flest mulige dele, så som balustre, håndlister mv.

Som nævnt, har huset gennemgået få ombygninger, der var dog tilføjet en noget mærkværdig kvist, mellem de to oprindelige, og symmetrisk placerede tagkviste mod syd. Denne kvist indeholdt et nyere toilet- og baderum, men skæmmede sydfacade betragteligt. Kvisten blev nedbrudt og toilettet indpasset i tagetagens planløsning, og således har sydfacaden genvundet sit smukke udtryk.

Ud over at taget naturlig vist er omlagt, er der ikke foretaget de store arbejder udvendigt på huset, selvfølgelig er alle dele som vinduer, døre og kviste sat nænsomt i stand.
Den smukke vestgavl er tidligere i historien, blevet delvist overpudset, hvilket ikke understøtter fredningsværdi. Pudsen blev nedhugget, fuger og murværk repareret eller fornyet i nødvendigt omfang, og gavlen har genvundet sit ”majestætiske udtryk”

Juni 2014 står Lindegade 26, klar til genindflytning.
Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Lindegade 26,
6070 Christiansfeld
Entrepriseform
Fagentreprise
Øvrige rådgivere
C. G. Teknik ApS & BOSSEN & HANSEN A/S
Omfang
300 m2
Status
Afsluttet 2014
Kontaktperson
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into