Lindegade 2 Christiansfeld

Lindegade 2 opført 1824 og senere udvidet mod vest i 1878, har siden opførelse tjent som beboelseshus, dog i den sidste periode inden istandsættelsen, kombineret erhverv og bolig.

Arbejdet er planlagt til at omfatte, en total udvendig istandsættelse af vinduer og facader, samt indretning af i alt 5 selvstændige lejligheder og genopretning af de udvendige belægnings- og havearealer.

Byggeriet gik i gang 1. dec. 2011 med den sædvanlige rydning af bygningen, dvs. fjernelse af løsøre og inventargenstande som køkkener, faste skabe mv. ligeledes nedbrydes nedsænkede lofter og lette skillevægge som umiddelbart kan konstateres, at være uden historisk betydning. I direkte forsættelse af den første indvendige ”grov nedbrydning” fjernes ligeledes den murede vindfangs bygning mod syd og verandaen mod vest.

Grunden blev ryddet for belægninger, træer og øvrig beplantning, ligeledes opgraves gamle kloakinstallationer. I forbindelse med den udvendige rydning af grunden, afgraves den ”gamle gårdplads” som viste sig at være forurenet, dette er desværre typisk når der er tale om gamle gårdarealer i byer. Dette blot nævnt fordi bortskaffelses-udgifterne til den forurenede jord er ganske anseelige.

5. januar i år (-12) blev stilladsarbejdet sat i gang. Det var allerede i beslutningsfasen bestemt, at hele bygningen skulle ”pakkes ind” således, at arbejdet på facader og tag kunne udføres i en sammenhæng, og uden hensyn til vejret. Det viste sig da også, at inddækningen havde den forventede effekt, og allerede i maj kunne man beslutte, at nedtage det midlertidige tag, ca. en måned før end det var planlagt. I de forgangne ca. 4 måneder, var taget blevet fornyet, med nye kviste og skorstenspiber. Facaderne renset for maling og begroninger, ligesom fuger og sten er blevet repareret eller udskiftet. Facadearbejdet afsluttes, med en omfattende istandsættelse af de gamle vinduer, som alle blev forsynet med nye forsatsvinduer. Mod syd var flere vinduer dog så nedbrudte, at en istandsættelse ikke var mulig, her blev der fremstillet nye, som en nøjagtig kopi af de oprindelige, ligeledes forsynet med forsatsvinduer.

Nu forestod det indvendige arbejde, som startede med forstærkning af fundamenter, dels ved det nordøstlige hjørne, hvor sætningerne tydeligt ses den dag i dag, og dels i forbindelse med uddybning af kælderen, hvor der skulle tilvejebringes den fornødne plads, til de tekniske installationer. I stue- og tagetagen blev der muret nye vægge, hvor det var nødvendigt, ligesom alt puds blev hugget af de vægge, som skulle forblive, således kunne alle, såvel nye som gamle, pudses på ny og i en sammenhæng. De pudsede lofter blev bevaret og repareret, i det omfang det var muligt, det skal dog nævnes at lofterne var i væsentligt dårligere stand end forventet, og således skønnes der kun, at være ca. 30 % tilbage af de oprindelige pudsede lofter. De øvrige
70 % er genskabte med rørpuds på forskalling, som oprindeligt.

De tekniske installationer i huset er alle som en, udskiftet til nye tidssvarende, dette gælder såvel de elektriske-, som vand-, varme-, og afløbsinstallationer, ydermere er huset forsynet med et ventilationsanlæg der sikre et godt indeklima.

I lejlighederne er der blevet etableret helt nye køkkener og toiletter med gulvvarme, herunder naturligvis også nyt sanitet og inventar. Gulve er i opholdsrum belagt med 28x200 mm. Douglas gulvbrædder, og i køkkener linoleum af praktiske årsager. Alt indvendigt træværk så som fodlister, gerichter og døre er nyt, fremstillet i nøje overensstemmelse med de gamle profiler og opdelinger.

Formålet med en så omfattende istandsættelse, er for så vidt ganske enkel: ” bevar og genopret et typisk Christiansfelder hus, samt indret tidssvarende lejligheder heri, alt til gavn for lejere og byen som helhed”


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Adresse
Lindegade 2,
6070 Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Øvrige rådgivere
Esbensen A/S
Omfang
565 m2
Anlægssum
12.000.000 kr
Status
Afsluttet 2013
Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Linkedin
Del
Facebook
Del

Lindegade 2 Christiansfeld

Lindegade 2 opført 1824 og senere udvidet mod vest i 1878, har siden opførelse tjent som beboelseshus, dog i den sidste periode inden istandsættelsen, kombineret erhverv og bolig.

Arbejdet er planlagt til at omfatte, en total udvendig istandsættelse af vinduer og facader, samt indretning af i alt 5 selvstændige lejligheder og genopretning af de udvendige belægnings- og havearealer.

Byggeriet gik i gang 1. dec. 2011 med den sædvanlige rydning af bygningen, dvs. fjernelse af løsøre og inventargenstande som køkkener, faste skabe mv. ligeledes nedbrydes nedsænkede lofter og lette skillevægge som umiddelbart kan konstateres, at være uden historisk betydning. I direkte forsættelse af den første indvendige ”grov nedbrydning” fjernes ligeledes den murede vindfangs bygning mod syd og verandaen mod vest.

Grunden blev ryddet for belægninger, træer og øvrig beplantning, ligeledes opgraves gamle kloakinstallationer. I forbindelse med den udvendige rydning af grunden, afgraves den ”gamle gårdplads” som viste sig at være forurenet, dette er desværre typisk når der er tale om gamle gårdarealer i byer. Dette blot nævnt fordi bortskaffelses-udgifterne til den forurenede jord er ganske anseelige.

5. januar i år (-12) blev stilladsarbejdet sat i gang. Det var allerede i beslutningsfasen bestemt, at hele bygningen skulle ”pakkes ind” således, at arbejdet på facader og tag kunne udføres i en sammenhæng, og uden hensyn til vejret. Det viste sig da også, at inddækningen havde den forventede effekt, og allerede i maj kunne man beslutte, at nedtage det midlertidige tag, ca. en måned før end det var planlagt. I de forgangne ca. 4 måneder, var taget blevet fornyet, med nye kviste og skorstenspiber. Facaderne renset for maling og begroninger, ligesom fuger og sten er blevet repareret eller udskiftet. Facadearbejdet afsluttes, med en omfattende istandsættelse af de gamle vinduer, som alle blev forsynet med nye forsatsvinduer. Mod syd var flere vinduer dog så nedbrudte, at en istandsættelse ikke var mulig, her blev der fremstillet nye, som en nøjagtig kopi af de oprindelige, ligeledes forsynet med forsatsvinduer.

Nu forestod det indvendige arbejde, som startede med forstærkning af fundamenter, dels ved det nordøstlige hjørne, hvor sætningerne tydeligt ses den dag i dag, og dels i forbindelse med uddybning af kælderen, hvor der skulle tilvejebringes den fornødne plads, til de tekniske installationer. I stue- og tagetagen blev der muret nye vægge, hvor det var nødvendigt, ligesom alt puds blev hugget af de vægge, som skulle forblive, således kunne alle, såvel nye som gamle, pudses på ny og i en sammenhæng. De pudsede lofter blev bevaret og repareret, i det omfang det var muligt, det skal dog nævnes at lofterne var i væsentligt dårligere stand end forventet, og således skønnes der kun, at være ca. 30 % tilbage af de oprindelige pudsede lofter. De øvrige
70 % er genskabte med rørpuds på forskalling, som oprindeligt.

De tekniske installationer i huset er alle som en, udskiftet til nye tidssvarende, dette gælder såvel de elektriske-, som vand-, varme-, og afløbsinstallationer, ydermere er huset forsynet med et ventilationsanlæg der sikre et godt indeklima.

I lejlighederne er der blevet etableret helt nye køkkener og toiletter med gulvvarme, herunder naturligvis også nyt sanitet og inventar. Gulve er i opholdsrum belagt med 28x200 mm. Douglas gulvbrædder, og i køkkener linoleum af praktiske årsager. Alt indvendigt træværk så som fodlister, gerichter og døre er nyt, fremstillet i nøje overensstemmelse med de gamle profiler og opdelinger.

Formålet med en så omfattende istandsættelse, er for så vidt ganske enkel: ” bevar og genopret et typisk Christiansfelder hus, samt indret tidssvarende lejligheder heri, alt til gavn for lejere og byen som helhed”


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Lindegade 2,
6070 Christiansfeld
Øvrige rådgivere
Esbensen A/S
Omfang
565 m2
Anlægssum
12.000.000 kr
Status
Afsluttet 2013
Kontaktperson
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into