Sct. Marie Kirke Sønderborg

Ikke langt fra Als Sund i Sønderborg ligger Sct. Marie Kirke. Til kirken hører et menighedshus beliggende omkring 700m sydøst for kirketovet. En afstand der gør at mange kirkebesøgende i dag ikke deltager i arrangementer i menighedshuset efter kirkelige handlinger.

Menighedsrådet ved Sct. Marie Kirke har derfor ytret et ønske om at opføre et nyt kirkehus, tættere på kirken. Huset skal placeres bag det nuværende kapel, i tæt relation til kirken, og skal samle alle kirkelige funktioner i én bygning.

Konkurrenceforslaget er blevet et menighedshus i samspil med kapellet, med en indbydende ankomst, med interessante og afdæmpede rumligheder placeret på en logisk og fleksibel måde.

Den nye bygning er placeret centralt på både kirkegårdens og kapellets akser, hvilket skaber en relation mellem menighedshuset, kirkegården og kapellet.

Det nye menighedshus fremstår i mursten, og viderefører dermed det eksisterende udtryk fra både kirken og kapellet. Bygningen er designet med sadeltag, en spejling af kapellets eksisterende taghældning. Denne taghældning anvendes i hele bygningens tagflade – og skaber dermed en bygningsform der er velkendt for kirkelige bygninger.

Ankomsten foregår gennem en gårdhave, hvor indgangen er markeret som et separat volumen der rækker ud i gårdhaven og inviterer den besøgende indenfor. Gårdhaven tænkes beplantet med arter af skiftende begrønning og med forskellige blomstningsperioder.

For at markere menighedshusets relation til Sct. Marie Kirke, som værende den centrale funktion for det nye menighedshus, er der i kirkehusets sydlige hjørne placeret et markant hjørnevindue. Vinduet giver direkte og ubegrænset kig mod kirken, og skaber dermed en vigtig visuel kontakt mellem kirkehuset og kirken.


Bygherre
Sct. Marie Kirke
Status
Projektering forventes opstartet efteråret 2022
Kontaktperson
Bo Rattenborg
Kategori
Kultur
Linkedin
Del
Facebook
Del

Sct. Marie Kirke Sønderborg

Ikke langt fra Als Sund i Sønderborg ligger Sct. Marie Kirke. Til kirken hører et menighedshus beliggende omkring 700m sydøst for kirketovet. En afstand der gør at mange kirkebesøgende i dag ikke deltager i arrangementer i menighedshuset efter kirkelige handlinger.

Menighedsrådet ved Sct. Marie Kirke har derfor ytret et ønske om at opføre et nyt kirkehus, tættere på kirken. Huset skal placeres bag det nuværende kapel, i tæt relation til kirken, og skal samle alle kirkelige funktioner i én bygning.

Konkurrenceforslaget er blevet et menighedshus i samspil med kapellet, med en indbydende ankomst, med interessante og afdæmpede rumligheder placeret på en logisk og fleksibel måde.

Den nye bygning er placeret centralt på både kirkegårdens og kapellets akser, hvilket skaber en relation mellem menighedshuset, kirkegården og kapellet.

Det nye menighedshus fremstår i mursten, og viderefører dermed det eksisterende udtryk fra både kirken og kapellet. Bygningen er designet med sadeltag, en spejling af kapellets eksisterende taghældning. Denne taghældning anvendes i hele bygningens tagflade – og skaber dermed en bygningsform der er velkendt for kirkelige bygninger.

Ankomsten foregår gennem en gårdhave, hvor indgangen er markeret som et separat volumen der rækker ud i gårdhaven og inviterer den besøgende indenfor. Gårdhaven tænkes beplantet med arter af skiftende begrønning og med forskellige blomstningsperioder.

For at markere menighedshusets relation til Sct. Marie Kirke, som værende den centrale funktion for det nye menighedshus, er der i kirkehusets sydlige hjørne placeret et markant hjørnevindue. Vinduet giver direkte og ubegrænset kig mod kirken, og skaber dermed en vigtig visuel kontakt mellem kirkehuset og kirken.


Bygherre
Sct. Marie Kirke
Status
Projektering forventes opstartet efteråret 2022
Kontaktperson
Kategori
Kultur
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208


CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into