Brødremenighedens Kirke Christansfeld

I 2002 påbegyndtes det omfattende restaureringsarbejde af Christiansfelds historiske bygninger og gader. I 2015 blev Christiansfeld udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv.

Den 1. april 2016 lukkede Brødremenighedens kirke, Salshuset, og restaurering af orgel, vinduer og indvendige overflader blev igangsat.

Da der ved en tidligere restaurering i 1973 var brugt plastikmaling over de kalkede vægge og lofter, bestod arbejdet bl.a. i først at fjerne denne plastikmaling. Afrensningen blev foretaget med tøris, hvilket i stort omfang bevarer de underliggende lag og den pudsede bund. Efter afrensningen blev der iværksat en reparation af bunden og opkalkningen af kirkerummet blev gennemført på ny.

Vinduer blev minutiøst gennemgået, istandsat og malerbehandlet.

Orglet blev omhyggeligt nedtaget og sendt til restaurering ved orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i Aabenraa.

Bygningsrestaureringen er finansieret af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Brødremenigheden. Restaureringen af orglet blev finansieret af Wroblewski Fonden.


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Adresse
Kirkepladsen
6070 Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Omfang
1500 m2
Anlægssum
5,3 mill. + 2,7 mill. til orgel
Status
Afsluttet 2016
Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Download pdf
pdf
Linkedin
Del
Facebook
Del

Brødremenighedens Kirke Christansfeld

I 2002 påbegyndtes det omfattende restaureringsarbejde af Christiansfelds historiske bygninger og gader. I 2015 blev Christiansfeld udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv.

Den 1. april 2016 lukkede Brødremenighedens kirke, Salshuset, og restaurering af orgel, vinduer og indvendige overflader blev igangsat.

Da der ved en tidligere restaurering i 1973 var brugt plastikmaling over de kalkede vægge og lofter, bestod arbejdet bl.a. i først at fjerne denne plastikmaling. Afrensningen blev foretaget med tøris, hvilket i stort omfang bevarer de underliggende lag og den pudsede bund. Efter afrensningen blev der iværksat en reparation af bunden og opkalkningen af kirkerummet blev gennemført på ny.

Vinduer blev minutiøst gennemgået, istandsat og malerbehandlet.

Orglet blev omhyggeligt nedtaget og sendt til restaurering ved orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i Aabenraa.

Bygningsrestaureringen er finansieret af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Brødremenigheden. Restaureringen af orglet blev finansieret af Wroblewski Fonden.


Bygherre
Brødremenigheden Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Kirkepladsen
6070 Christiansfeld
Entrepriseform
Totalentreprise
Omfang
1500 m2
Anlægssum
5,3 mill. + 2,7 mill. til orgel
Status
Afsluttet 2016
Kontaktperson
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Download pdf
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into