Hjerndrup kirke

Hjerndrup Kirke er en hvidkalket kirke, som ligger højt placeret i landskabet. Den består af romansk kor og skib, og den har som noget specielt fået tilføjet et sengotisk tårn mod øst og desuden et våbenhus mod syd.

Bygningen har gennemgået flere ændringer. Der er kommet store vinduer til, og den oprindelige romanske korbue er i sengotisk tid udvidet. Men der er stadig bjælkeloft i både skib og kor.

Alterbordet er muret af marksten, men dækket af et panel. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475. Midterskibet har en korsfæstelsesscene, sidefløjene har apostlene med deres attributter. Altertavlens fodstykke, predellaen, har et nadvermaleri fra midten af 1700-tallet.

Den romanske granitfont har en cylindrisk kumme på firesidet fod med arkader. Prædikestolen er i barokstil fra 1699 med tilhørende lydhimmel. De indsatte sekskantede malerier af Frelseren og evangelisterne er fra omkring 1800.

Særligt interessant er dog den senromanske klokke omkring 1200.
Diameteren er 60 cm, og klokken er nævnt således hos kenderen af de danske middelalderklokker F. Uldahl i dennes værk Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker

Tegnestuen har medvirket til udarbejdelse af en ”hovedplan” for restaurering og sikring af tårnet, og disse arbejder er godkendt af Nationalmuseet og udføres i løbet af 2019. Derudover er der forsøgsvis lavet en mindre reparation (prøvefelt) på skibets sydside med henblik på evt. senere restaurering af det udvendige murværk mod syd.


Bygherre
Hjerndrup Sogns Menighedsråd
Adresse
Hjerndrupvej 105, 6070 Christiansfeld
Rolle
Totalrådgiver
Entreprenør
Murermester
Jens Tagesen

Tømrerfirma
Reinold Jørgensen ApS

Smed
Eigild Holmgaard Dansk Kirkestabilisering I/S
Omfang
700.000 kr.
Status
Afsluttes foråret 2020
Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
Linkedin
Del
Facebook
Del


Hjerndrup kirke

Hjerndrup Kirke er en hvidkalket kirke, som ligger højt placeret i landskabet. Den består af romansk kor og skib, og den har som noget specielt fået tilføjet et sengotisk tårn mod øst og desuden et våbenhus mod syd.

Bygningen har gennemgået flere ændringer. Der er kommet store vinduer til, og den oprindelige romanske korbue er i sengotisk tid udvidet. Men der er stadig bjælkeloft i både skib og kor.

Alterbordet er muret af marksten, men dækket af et panel. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475. Midterskibet har en korsfæstelsesscene, sidefløjene har apostlene med deres attributter. Altertavlens fodstykke, predellaen, har et nadvermaleri fra midten af 1700-tallet.

Den romanske granitfont har en cylindrisk kumme på firesidet fod med arkader. Prædikestolen er i barokstil fra 1699 med tilhørende lydhimmel. De indsatte sekskantede malerier af Frelseren og evangelisterne er fra omkring 1800.

Særligt interessant er dog den senromanske klokke omkring 1200.
Diameteren er 60 cm, og klokken er nævnt således hos kenderen af de danske middelalderklokker F. Uldahl i dennes værk Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker

Tegnestuen har medvirket til udarbejdelse af en ”hovedplan” for restaurering og sikring af tårnet, og disse arbejder er godkendt af Nationalmuseet og udføres i løbet af 2019. Derudover er der forsøgsvis lavet en mindre reparation (prøvefelt) på skibets sydside med henblik på evt. senere restaurering af det udvendige murværk mod syd.


Bygherre
Hjerndrup Sogns Menighedsråd
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Hjerndrupvej 105, 6070 Christiansfeld
Entreprenør
Murermester
Jens Tagesen

Tømrerfirma
Reinold Jørgensen ApS

Smed
Eigild Holmgaard Dansk Kirkestabilisering I/S
Omfang
700.000 kr.
Status
Afsluttes foråret 2020
Kontaktperson
Foto / illustrationer
Tegnestuen Mejeriet
Kategori
Restaurering
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into