Børkop Vandmølle

Danmarks smukkeste vandmølle (udnævnt af organisationen Historiske Huse) står overfor en større restaurering. Tegnestuen Mejeriet har medvirket til en handlingsplan, der har dannet grundlag for fondsansøgninger til projektet. Selve restaureringen af mølleriet – med Tegnestuen Mejeriet som rådgiver – begynder i 2024.

Børkop Vandmølle inklusiv området ved Møllesøen og Mølleengen er på ca. 6 hektar og ejes af Vejle Kommune. Alle bygninger og området omkring er fredet. Vandmøllen fungerer i dag som restaurant, kursussted og museum.

Foreningen Børkop Vandmølles Venner står i dag for vedligeholdelsen af museets samling og sørger for, at samlingen og mølleriet er tilgængelige for publikum. Foreningen sørger ligeledes for at vedligeholde museet og for at det er tilgængeligt for publikum.

Møllen hed oprindeligt Børkop Mølle og ikke Børkop Vandmølle som nu. Børkop Mølle optræder første gang på skrift i 1546. Området omkring Skærup Å har dog sandsynligvis været sted for møllevirksomhed flere hundrede år før dette og hørte under Koldinghus som krongods (statens, dvs. kongens, jordegods).

Børkop Vandmølle er et trelænget gårdkompleks med mølledam mod nord og mølleåen, Skærup Å, mod vest. Gårdkomplekset består af en vinkelbygning mod nordvest, som indeholder vandmølle og stuehus samt en længebygning, en tidl. staldlænge, mod øst og en mindre længebygning, også en tidl. staldlænge, umiddelbart syd for vinkelbygningen.
Kilde: FBB/Kulturarv.dk

I 2019 blev Børkop Vandmølle udnævnt til Danmark Smukkeste Vandmølle af Historiske Huse.
Læs mere her LINK
Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle

Børkop VandmølleBygherre
Børkop Vandmølles Venner
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Vandmøllevej 4A
7100 Vejle

Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Status
Materiale udarbejdet 2022
Restaureringer 2024

Kategori
Restaurering
Fotograf
Tegnestuen Mejeriet
Bygherre
Børkop Vandmølles Venner
Rolle
Totalrådgiver
Adresse
Vandmøllevej 4A
7100 Vejle

Kontaktperson
Mikkel Martinusen
Status
Materiale udarbejdet 2022
Restaureringer 2024

Kategori
Restaurering
Fotograf
Tegnestuen Mejeriet
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Bygmestervej 2
2400 København
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s

kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s

gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33

MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s

Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23

MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208

FAKTURA
faktura@mejeriet.dk

CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Bygmestervej 2
2400 københavn
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
FAKTURA
faktura@mejeriet.dk
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into